HIV test

V dnešní době se můžete nechat testovat na přítomnost viru HIV ve vašem těle několika způsoby. Test HIV můžete absolvovat anonymně v centrech k tomu určených, kde vyplníte jen nezbytné údaje, dostanete identifikační číslo a zdarma vám udělají krevní rozbor. Výsledek bývá známý za cca 1 týden po odběru.

Virus HIV u dětí

HIV – tři písmena, při kterých nás zamrazí. Human Immunodeficiency Virus, tedy virus lidské imunitní nedostatečnosti, je retrovirus, který podle svého RNA řetězce dokáže vytvořit DNA řetězec a následně ho vložit do genomu hostitelské buňky. Snad každému se při vyřknutí jeho názvu vybaví nemoc, kterou způsobuje – AIDS, syndrom získané imunitní nedostatečnosti.

Dárcovství kostní dřeně zachraňuje životy

Stovky lidí v naší zemi každý rok onemocní nebezpečnými chorobami, jako je leukémie, zhoubnými nádory, těžké krvetvorné útlumy a podobně. Chemoterapie, imunoterapie a podobné moderní léčebné postupy jim sice mohou pomoci zlepšit zdravotní stav, ne vždy se však jejich prostřednictvím podaří nemocného vyléčit. Naději na uzdravení jim však může dát transplantace kostní dřeně, o které se v posledních letech mluví čím dál víc. A je to dobře.

Dárcovství krevní plasmy

Krevní plasma tvoří pětapadesát procent krve, využívá se k výrobě důležitých léčiv, ale uměle ji vytvořit nelze. Právě z toho důvodu jsou tisíce nemocných lidí odkázáni na pomoc dobrovolných dárců krevní plasmy.

HPV virus

HPV virus neboli lidský papilomavirus je vysoce nakažlivá infekce přenášená pohlavním stykem. Patří mezi nejčastější pohlavní nemoci a předpokládá se, že s tímto virem přijde do styku ve svém životě až 80 % sexuálně aktivní populace. HPV virus je zákeřný v tom, že nakažený jedinec nemusí mít žádné příznaky a virus dále šíří.